manga_preview
Boruto 18

Yanagi no Mai

Český název: 
Tanec vrb
Název ve znacích: 
柳の舞
Typ (úroveň): 
Kekkei Genkai
Kdo ho používá: 
Kaguya Kimimaro
Popis: 

Yanagi no Mai je forma Taijutsu vyvinutá Kimimarem díky jeho vrozeným schopnostem a také z části díky prokleté pečeti. Jedná se o první z pěti tanečních forem. Pomocí své schopnosti manipulovat se svými kostmi, si Kimamaro prodlouží svou předloktní kost přes dlan ruky a vytvoří z nich bodné zbraně. Použitím přesných pohybů pak probodává svoje protivíky.

Obrázek: 
Dance1.jpg

 

Přihlášení

 
 

Kalendář akcí