manga_preview
Boruto 22

Info a pravidlá - Dôkladne prečítať!

Slušnosť:

To obsahuje to, že v žiadnom z topicov sa nebudeme urážať, slovne napádať, provokovať a správať sa všemožne inak len nie ako inteligentné bytosti. Taktiež sa nebudú tolerovať "flame" komentáre. Každý máme svoj vlastný názor a môžeme ho adekvátnym spôsobom prezentovať. Ale tak isto ako máme právo sa prezentovať máme aj povinnosť rešpektovať názory iných. To ide ruku v ruke takže si to prosím uvedomte a správajte sa podľa toho.

Spam:

Existuje veľké množstvo prostriedkov na komunikáciu takže pokiaľ už diskusia prejde do súkromných záležitostí alebo sa odkloní od témy daného topicu, tak sa prosím premiestnite tam (Icq, Skype, Irc, PM, Pokec...).

Komentáre:

1. Vecné: To znamená, že sa budú vzťahovať na danú tému. A budú mať aj nejakú tu výpovednú hodnotu.

2. Predmet: Ten, prosím, nevyplňujte, pretože sa vyplňuje automaticky podľa prvých pár slov z textu komentáru. Pokiaľ už ho vyplniť chcete, tak inteligentne.

3. Reakcia: Pokiaľ niekomu odpovedáte, použite k tomu určené tlačítko "Odpovědět". Zabránite tým dezorientácii, ktorá môže viesť až k mylnému priradeniu vašeho komentáru ako Spam a kedy sa následné vysvetľovanie môže zmeniť na flame.[/color]

4. Spôsob: Píšeme s aspoň miernou snahou dodržiavať správny pravopis, slovosled, interpunkčné znamienka, diakritiku (pokiaľ ju používate) a ŽIADEN CAPSLOCK! Zámerné poškodzovanie akéhokoľvek jazyka nemusí byť vždy kladne prijaté, a preto si na to dávajte zvlášť pozor.

Príspevky:

1. Zakladé: Nikdo nezaloží novú tému (topic) bez vedomia a odsúhlasenia Editora sekcie . V takom prípade sa téma automaticky vymaže, a to bez vysvetľovania.

2. Návrhy: Pokiaľ niekoto bude chcieť založiť novú tému, pošle jeho približnú podobu editorovi Sekcie pomocou súkromnej správy (PM). Ten rozhodne či daný topic schváli alebo nie (Táto časť sa ešte upraví, pretože dôjde k zmenám v systéme schvaľovania fór).

Zodpovedný editor:
Ironhide
Lentyl
- V prípade otázok, nejasností sa obracajte na prostredníctvom PM. Tak isto pokiaľ sa jedná o nejaké nezrovnalosti ohľadom topicov v tejto sekcii.

V prípade, že bude niekto bez odsúhlasenia opakovane odosielať nové téma i po jeho predchádzajúcom zmazaní dostane napomenutie.
Tretie napomenutie znamená BAN.


Kategorie: