manga_preview
Boruto 21

Ona...je pes!! 1. díl

Kolem vysoké pouliční lampy se prohnal závan studeného větru. Zářivka, mimochodem poslední svítící, zablikala, zhasla a celá ulice utonula ve tmě.
No...to mi ještě scházelo k dokonalému štěstí..Proč se někde nezabít že?
Tmavovlasá dívka se pomalu potácela ulicí a z bledých očí jí tu a tam stekla slza. Teď, když světlo zhaslo, se pro jistotu přesunula ke kraji a tápavě postupovala dál, přidržujíc se zdi domů. Přece jen je lepší napálit to do popelnice, než ochutnávat písek a štěrk díky zákeřným dírám uprostřed cesty.
Konečně se doplahočila až na kraj vesnice a rychle proběhla kolem strážné budky, z které ovšem nemusela mít strach, jelikož Izumo s Kotetsuem právě neměli na práci nic lepšího, než děsit hraboše svým chrápáním. Za bránou se na okamžik zastavila a ohlédla se. Nechtěla, aby ji někdo sledoval. Zvlášť ne tam, kam měla namířeno.

Byla to jen malá dřevěná chatrč uprostřed lesa. Tušila, že domov známé, ale raději zapomínané bylinkářky nebude nějaké velesídlo, ale tohle nečekala. Střecha se pomalu rozpadala, sem tam z ní díky větru odpadl došek a odkrýval dřevěnou konstrukci. Dřevěné okenice s sebou mlátily v poryvech větru a pokud držely na obou pantech, tak to byl úspěch.
Dívka chvíli přemýšlela, jestli se nemá otočit a vzít to přímou čarou domů, ale pak si dodala odvahy, přistoupila ke dveřím a téměř neslyšně na ně zaklepala.
Nic. Žádná odpověď. Žádná výzva.
Ale vždyť...Ayame říkala, že se nikam neodstěhovala. Stále tu má bydlet.
Poodstoupila a zadívala se na střechu. Ano, z komínu se vinul téměř neviditelný sloupec dýmu.
Musí být doma...
Znovu zaklepala na dveře, tentokrát snad ještě tišeji než předtím. Zase nic. Začínala si zoufat.
,,Pokud chceš, aby si tě někdo všimnul, musíš být hlasitější.‘‘ ozvalo se za ní. Povyskočila a hlasitě vyjekla leknutím. Rychle se otočila a vzala do třesoucí se ruky kunai. Proti ní však stále jen stará babička a klidně se usmívala.
,,Ale přece bys neútočila na starou bábu.‘‘ řekla pobaveně stařenka. Dívka se otřásla.
,,K..kdo jste?‘‘ zeptala se a ruku s kunaiem pomalu sklonila.
,,Já jsem přece ta, kterou hledáš Hinato. Byla jsem v lese pro nějaké bylinky. Víš, na ten lektvar, který chceš, jsou potřeba zvláštní rostlinky, které najdeš jen v noci.‘‘ odpověděla stařenka a pomalu prošla kolem zcela zkoprnělé Hinaty.
,,Ale..vy...vy..‘‘ koktala rozpačitě.
,,Chikako.‘‘
,,Chikako-san. Jak znáte moje jméno? A...a jak..jak víte, proč tu jsem?‘‘ zeptala se dívka zaraženě.
Stařenka otevřela dveře a otočila se na Hinatu. Pokrčila rameny a s tajemným úsměvem pokrčila rameny.
,,Pojď dovnitř. Ten vítr začíná být nepříjemný.‘‘ pobídla ji a sama vešla dovnitř. Hinata ji, ač trochu zdráhavě, následovala.
Zavřela za sebou dveře a vydechla překvapením. Tahle útulná místnůstka jí ani v nejmenším nepřipomínala tu chatrč, kterou viděla venku. Plápolající oheň kolem sebe šířil teplo, na stropních trámech visely svazky různých usušených bylinek a před ohništěm spala mourovatá kočka. Jediné, co kazilo ten dojem, byla nádoba s ostře modrou kapalinou, stojící na stole.
,,Posaď se.‘‘ řekla žena a ukázala na dřevěnou židli, zatímco rozkládala po stole čerstvě natrhané bylinky. ,,Bude chvíli trvat, než ten lektvar uvařím.‘‘
Chvíli panovalo ticho. Ale ne takové to dusivé, to ne. Bylo to takové příjemné ospalé ticho, kdy se vám chce jen sedět a pozorovat tančící plameny...
Přece teď nemůžu spát...Nemůžu....

,,Hinato, pojď sem přece!‘‘ pobízela ji Sakura šeptem a táhla ji k dřevěnému plotu, oddělujícímu dámské lázně od pánských.
,,A..ale to přece nemůžeme!‘‘ vypískla Hinata potichu, ale Tenten ji zezadu popostrčila.
,,No tak, Hinato...třeba bude Naruto mluvit o tobě.‘‘ ušklíbla se Ino. Hinata zrudla a nechala se dostrkat až k plotu.
,,Ale proč by Naruto-kun mluvil...o mně?‘‘ zašeptala a rudla stále víc. Ino se znovu ušklíbla.
,,Prosímtě. Nedělej, že by sis to nepřála. No tak Hinato....on na to přeci nikdy nepřijde.‘‘
,,Ale ještě je tam Neji-kun!‘‘ vytasila se Hinata s poslední výmluvou, ale nad tou mávla rukou Hanabi.
,,Neji v lázních vždycky usne. Kdo si myslíš, že tam tak chrápe?‘‘
,,Neji-kun...‘‘ pípla Hinata, ale to už ji ostatní děvčata natlačila až k plotu a sama k němu také dychtivě přitiskla uši.
,,Ale-‘‘ zkusila to naposled Hinata, ale Tenten jí zakryla ústa.
,,Psst!‘‘

...
...s Tenten. Proč jedinej Neji má trvalej vztah, když je to takovej otrapa?‘‘ rozčiloval se Naruto a Kiba mu rozzuřeně vpadl do řeči.
,,Héj! A co já a Hanabi? Copak my spolu nechodíme?‘‘
,,Ty a Hanabi? Dovol abych se zasmál! Hahaha! Vždyť vy se každej druhej den rozcházíte!‘‘
,,To...to je proto, že....oba jsme tak hrozně horkokrevní...‘‘ koktal Kiba, ale pak se zase nasupil.
,,A vůbec! Co je ti do toho. Starej se radši o sebe a Hinatu!‘‘
,,Proč o Hinatu? Co s tím má společného Hinata?‘‘ reptal Naruto a Shikamaru si mezitím zívnul.
,,To je otrava...‘‘
,,Ty jsi otrava. Kdyby tě slyšela Temari...‘‘ popíchl ho Choji a Shikamaru se zamračil.
,,Temari je nudná...‘‘ odfrknul si a v tom na něj Kiba cáknul, když se pral s Narutem.
,,Hej vy dva! Uklidněte se!‘‘
,,On říká, že se mi líbí Hinata!‘‘ ječel Naruto a držel Kibu pod vodou.
,,A nelíbí? Vždyť je hezká...Navíc, ty se líbíš jí.‘‘ oznámil mu klidně Shino a dál myl berušce krovky.
,,Bzzzzíha a to usuzuješ z čeho?‘‘ vyjel na něj Naruto a Shino si povzdechl.
,,Proboha Naruto...ty jsi vážně slepej.‘‘
,,A i kdyby. Hinata je hezká, ale já chci Sakuru-chan.‘‘
,,Sakura tě zabije.‘‘ podotknul Choji a rozhlížel se, kde by co mohl sníst.
,,Možná že právě proto se mi víc líbí Sakura-chan.‘‘ uklidnil se náhle Naruto a posadil se. Kiba se se zuřivým prskáním vynořil a vychrlil ze sebe tři litry vody a tunu sprostých nadávek.
,,Ty jsi sebevrah...‘‘ oznámil Narutovi Shikamaru. Naruto ale zavrtěl hlavou.
,,Sakura-chan pro mě znamená život. Hinata je...moc stydlivá, prostě ona v sobě nemá to ženské kouzlo.‘‘
,,Naruto sklapni!‘‘
,,Né počkejte. Copak jste si nikdy nevšimli, jak Sakura chodí hrdě a vzpřímeně, zatímco Hinata se stále jen stydlivě krčí a sklápí oči? Vždyť ona je ještě dítě, to není pořádná holka.‘‘ prohlásil zarputile Naruto a Kiba zavrtěl hlavou.
,,Nevíš co mluvíš...‘‘
,,Ale vím....Hele, co kdybychom Nejimu provedli něco podlýho?‘‘ zachechtal se krvelačně a Lee mu podkopnul nohy...

...
,,Hinato?‘‘ zašeptala opatrně Sakura a sledovala kamarádku. Ta jen ztuhle seděla na zemi před plotem a vypadalo to, že se brzy rozpláče.
,,Hinato?‘‘
,,Opravdu jsem ještě dítě? Říkal Naruto-kun pravdu?‘‘ vzlykla náhle modrovláska a Hanabi ji objala.
,,No...možná že by ses mohla začít chovat trochu jinak.‘‘ prohodila Ino a Hinata se tentokrát opravdu rozplakala. Vstala, pevněji si kolem sebe omotala ručník a zaběhla do šaten.
,,Tohle je špatný...Naruto, cos to zase provedl.‘‘ zašeptala Sakura.

...Hinato. Prober se! No tak prober se!‘‘
Hlas jako by přicházel z velké dálky. Hinata otevřela oči a zamrkala. Nad ní stále Chikako a s úsměvem ji probouzela.
,,Už...už sem vzhůru.‘‘ vydechla Hinata a narovnala se na židli. ,,Gomen...já nechtěla usnout.‘‘
,,Mě to nevadí, vždyť já jsem ráda, že se tu všichni cítí jako doma. Mimochodem...ten chlapec o tobě řekl vážně ošklivé věci...vážně ošklivé...‘‘
,,Ale jak-‘‘
,,Lektvar je už připravený.‘‘ Chikako podala zmatené Hinatě lahvičku s čirou tekutinou. ,,Můžeš ho vypít kdy chceš...sama poznáš změnu.‘‘ usmála se stařenka a odtlačila vyjukanou Hinatu až ke dveřím.
,,Ale počkejte! Co jsem dlužná? Co za něj chcete?!‘‘ pípla, ale Chikako mávla rukou.
,,To je v pořádku..Já ráda pomáhám lidem, kteří jsou stejně milí jako ty. Však ono se mi to vrátí, to se neboj...Nashledanou Hinato.‘‘ odbyla ji a vystrčila ji za dveře.
,,Ale..‘‘ vyjekla ještě Hinata, ale to už stála tváří v tvář zavřeným dveřím. ,,Sbohem...‘‘.

Domů se Hinata doploužila, když už pomalu začínalo svítat. Nikdo si nevšiml její nepřítomnosti a tak rychle zalezla do svého pokoje, lehla si a snažila se co nejrychleji usnout. Jenže to nebylo zrovna lehké. Stále myslela na tu lahvičku, kterou raději nechala v kapse bundy. Teď to ještě nechtěla pít. Ne hned...
Až ráno...

,,Hinato! Hinato vstávej! No tak Hinato!‘‘ ječel na ni někdo a prudce s ní třásl.
,,Ale..Chikako-san...já vám tu nechtěla usnout...‘‘ zamumlala stále ještě v polospánku a převalila se na druhý bok.
,,Chikako? Ježiš Hinato vstávej proboha! Přijdeme pozdě! Shino bude naštvanej! A poštve na nás berušky chápeš to?!‘‘
Hinata se pomalu začínala probouzet. Pootevřela oči a s námahou zaostřila na tmavou siluetu nad sebou. V tu ránu byla dokonale vzhůru.
,,Kiba-kun!‘‘ vyjekla, posadila se rovně jako svíčka, přitáhla si přikrývku až k ramenům a vyděšeně na něj zírala. ,,Co tu děláš?!‘‘
,,Budím tě, pokud sis nevšimla.‘‘ odfrknul si otráveně Kiba. ,,Víš, že máme od osmi trénink?‘‘
,,Hmm...a kolik je?‘‘
,,Devět.‘‘
,,Ježiši! Nestíháme to!‘‘ Hinata vyskočila z postele a zamířila do koupelny, stále ještě zabalená v dece. Kiba se za ní ještě otočil.
,,Skočím si pro něco vedle k Hanabi...až se budu vracet, tak budeš hotová!‘‘ křikl a zmizel ve vedlejším pokoji.
Pěkný...mám asi deset vteřin..., pomyslela si zoufale Hinata, zatímco se rychle převlékala. Náhle zaslechla ránu a cinkot.
To znělo...jako kdyby někdo rozbil skleničku...Skleničku!!!
Hinata vykulila oči, vyběhla z koupelny a několika skoky se vřítila do svého pokoje. To co spatřila, ji donutilo strnout na místě.
,,Akamaru...‘‘ vydechla zděšeně a přiložila dlaně k ústům.
Tak tohle je průšvih.

Poznámky: 

Jojo já vim, další nová série xDD (a že furt remcam, jak nemám čas xD), ale popravdě, s Přítelem teď pořád nemůžu pohnout (respektive nejsem schopná vymyslet nějakou originální zápletku. A nechci aby to bylo pořád jen ha-mise-smrt-výhra-haha-happyend...takže teď budu asi chvíli psát tohle xD
A další věc - tohle bych chtěla věnovat San Inuzuce. Ona ví proč Smiling

5
Průměr: 5 (51 hlasů)

Kategorie:

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".
Obrázek uživatele Kitaka Inuzuka-sama
Vložil Kitaka Inuzuka-sama, Pá, 2009-08-28 17:05 | Ninja už: 3220 dní, Příspěvků: 347 | Autor je: Prostý občan

Hej tak to je moc hezkýýý.... A Kibík chodí s Hanabi jo?? Eye-wink Já už díky tobě tenhle pár miluju!!! Laughing out loud xDD takže super mažu dááál Sticking out tongue

Obrázek uživatele Buuublinka
Vložil Buuublinka, Pá, 2009-08-14 11:15 | Ninja už: 3732 dní, Příspěvků: 1396 | Autor je: Prostý občan

Trošku sem se opozdila se čtením Laughing out loud
Du dál Smiling

Obrázek uživatele Sayoko
Vložil Sayoko, Čt, 2009-02-12 10:49 | Ninja už: 3632 dní, Příspěvků: 1198 | Autor je: Manga tým, Student Akademie

Rikuš, tohle je opravdu hezky napsaný. Za tohleby chtělo Naruta zabít. Chudák Hin, tohle kdyby jí Naruto řekl přímo do očí... Ani nechci pomyslet Smiling Škoda, že to mám zatím jen 4 díly.

Obrázek uživatele Zrůda Asuka-san
Vložil Zrůda Asuka-san, Po, 2009-01-12 16:47 | Ninja už: 3507 dní, Příspěvků: 1410 | Autor je: Prostý občan

zabit Naruta!!!=Dchudak Hin,takhle vyslechnout kritiku(pak ze chlapi nedrbou,cha!)me se to moc libi,letim na dalsi dilek=)

Obrázek uživatele Eli-chan
Vložil Eli-chan, Út, 2008-11-11 17:17 | Ninja už: 3556 dní, Příspěvků: 444 | Autor je: Recepční v lázních

To je bombastický... nádhera jako vždy.. mno co jinýho než kvalitu od tebe čekat?

Člověk ani nestačí mrknout a najednou dospěje. A s věkem přichází zkušenosti, ale i mnohem složitější mise. Proto po mnoha letech tak vřele uvítám návrat domů, do Konohy. Kde i z budoucího právníka může být skvělý shinobi nebo alespoň kritik vašich povídek.

Naruto, děkuji Ti za vše. Z lásky

Obrázek uživatele Tall
Vložil Tall, Út, 2008-10-21 19:51 | Ninja už: 3678 dní, Příspěvků: 2433 | Autor je: Moderátor, Editor fóra, Ošetřovatel TonTon

Nová série! Jupí! Snad se mi povede napsat všude nějaký koment. Jinak první díl měl všechno co by měla série mít. Vtip, trochu napětí a milostnou zápletku. Škoda, že jak tě znám tak to nebude na pár HinaKiba (mimochodem můj nejoblíbenější). Už teď lituji Kibu až zjistí co se stalo. Zvláště když Akamaru nenosí žádné oblečení.(Tedy pokud jsem uhádl co chceš napsat dál:))

"Naděje je ječmen!"

Na to, abys poznal že svíčková je připálená, jí nemusíš umět vařit.

Obrázek uživatele Hitemi
Vložil Hitemi, Ne, 2008-10-19 12:31 | Ninja už: 3598 dní, Příspěvků: 879 | Autor je: Prostý občan

Ježišku můžete mi někdo prosím vysvětlit jak to že jsem se k tvým FFkám dostala až teď?
To je BOŽÍÍÍÍÍÍÍÍÍ....................rozplývám se........

Obrázek uživatele Tomon
Vložil Tomon, So, 2008-10-18 18:59 | Ninja už: 3538 dní, Příspěvků: 1663 | Autor je: Moderátor, Editor fóra, Prostý občan

Všichni co četli něco San můžou tušit proč Laughing out loud nebo se pletu?

Jinak super nápad, jestli tuším správně Eye-wink

Obrázek uživatele Minata
Vložil Minata, So, 2008-10-18 18:58 | Ninja už: 3667 dní, Příspěvků: 2425 | Autor je: Prostý občan

Podle názvu jsem myslela na komedii ...
A ona to čistá romantika ... Pes kočky jí! xD
Moc, moc, moc líbilo se ...
Ukázalas city ve vší kráse,
nádherná povídka to bude zase Smiling

„Kdykoliv se mě ptají, jakou knihu bych si s sebou vzal na opuštěný
ostrov, odpovídám: ‚Telefonní seznam. Je v něm tolik postav! Mohl bych
vymýšlet nekonečné množství příběhů.‘“
U. Eco

Obrázek uživatele Schrödingerova kočka
Vložil Schrödingerova kočka, So, 2008-10-18 05:41 | Ninja už: 3768 dní, Příspěvků: 2961 | Autor je: Prostý občan

Já děkuji vám všem vřele,
že hodnotíte mi skvěle.
Zatím to mám za pět, že?
To člověku pomůže Smiling
A ty komenty, no já radost mám.
Za to brzo nový díl vám dám.

“A clear conscience is usually the sign of a bad memory.”

Obrázek uživatele San Inuzuka
Vložil San Inuzuka (bez ověření), Pá, 2008-10-17 18:00 | Ninja už: 17612 dní, Příspěvků: 9139 | Autor je: Prostý občan

No žjova Rikí!!! xDDD Přiznávám se bez mučení, bez lechtání a bez stříbrný vidličky žes mě dostala!!! Laughing out loud Ty tvoje hlášky a Shino s beruškama... no jáááj asi umřu!!! xDDD Je to grandiózní, dženiální, galaktický!!!!!!! Eye-wink Jejky jejky jejky, další díííl!!! Sticking out tongue Ano ano, už se těším jak... jak... (promiň, mám vymydleno!!! xDDD) strašně se těším na pokračování!!! Eye-wink A děkuju mnohokrát za věnování!!! Smiling

Obrázek uživatele Akasuna no Pilika
Vložil Akasuna no Pilika, Pá, 2008-10-17 14:54 | Ninja už: 3795 dní, Příspěvků: 230 | Autor je: Prostý občan

Přej Shino na nás pošle berušky xDD... anoo tak to jsem se válela po zemi xDD... doufám že co nejdřív bude new dílek páš se už moooc těšim!! xDD

Obrázek uživatele Kaori n_n
Vložil Kaori n_n, Čt, 2008-10-16 15:33 | Ninja už: 3515 dní, Příspěvků: 641 | Autor je: Prostý občan

Jéééj! xDD Tak to vypadá na další záchvaty smíchu! n_n Už jen první díl mi stačil, prej Shino na nás pošle berušky xDDD
Rikůůůš, fandím ti, sem zvědavá, jakou originální zápletku, ze svých originálně originálních //blablabla xDD// zápletek to bude tentokrát n_n xD

Obrázek uživatele Alalka
Vložil Alalka, St, 2008-10-15 22:12 | Ninja už: 3653 dní, Příspěvků: 820 | Autor je: Prostý občan

tak to jsem teda hooodně zvědavá, co bude dál, začíná to vážně zajímavě Kakashi YES

Obrázek uživatele Bzzzz Ketsueki_Gaara
Vložil Bzzzz Ketsueki_Gaara, St, 2008-10-15 21:48 | Ninja už: 3581 dní, Příspěvků: 1954 | Autor je: Prostý občan

Rikie, tohle je dokonalostní!!! super hlášky a ještě k tomu moc zajímavý... wow, já tě obdivuju!!! Sticking out tongue

Můj Valenth

Obrázek uživatele Ailen Shinestar Sakuro
Vložil Ailen Shinestar..., St, 2008-10-15 20:11 | Ninja už: 3612 dní, Příspěvků: 865 | Autor je: Prostý občan

HA! Laughing out loud Chtěla by to něco inteligentnějšího, ale nějak to nejde. xD
Super! Nádhera! Kawaii. Smiling Tak tohle bude vysoce zajímavá seriie. Smiling


Dělej cokoliv, ale dělej to s úsměvem, protože bez toho to prostě nejde.

Obrázek uživatele hinata666
Vložil hinata666, St, 2008-10-15 20:03 | Ninja už: 3608 dní, Příspěvků: 602 | Autor je: Student Akademie

to co bolo v tych laznich ja som skoro umrela heh Laughing out loud

Obrázek uživatele Lali
Vložil Lali, St, 2008-10-15 19:21 | Ninja už: 3527 dní, Příspěvků: 501 | Autor je: Prostý občan

Zajímavý první dílek.. nejhustější byl Shino poštvávající na chudáka Hin a Kibííka berušky xD.
Už se těším na další.


Komu nešibe s námi, tomu s největší pravděpodobností šibe s někým jiným... Smiling

Obrázek uživatele Yori
Vložil Yori, St, 2008-10-15 19:20 | Ninja už: 3878 dní, Příspěvků: 595 | Autor je: Prostý občan

T-to....jako Hin bude ten pes? Jestli jo, tak to bude teda hodně zajímavý. A to s tím Narutem, to nesmíš nechat jen tak, Hin by to pak mrzelo a Sakuru taky, že si už dlouho do nikoho nepraštila xD

Obrázek uživatele Fňu
Vložil Fňu, St, 2008-10-15 18:07 | Ninja už: 3810 dní, Příspěvků: 6053 | Autor je: Prodavač v květinářství Yamanaka

Nové série ja mám rada a zvlášť, keď začínajú takto skvele xDD
Ako, Narutka by som bola zabila, ale Hin to vyriešila... Som zvedavá na tú látku, čo jej dala tá milá tetuška xDD


Autori poviedok čítajte Pravidlá FF!! Smiling
Inak vaše poviedky skončia na našom externom blogu ^^
A takisto čítajte aj Důležitá sdělení pro spisovatele a čtenáře FanFiction!!!
Ak si nie ste istí písaním, nájdite si nejakú betu - Inzertní FF nástěnka.

----
Čiarka, taká maličkosť, ale dokáže úplne zmeniť význam vety.
Nezabúdajte na to.