manga_preview
Boruto 20

Ninjutsu

Kousnutí Orochimaru obvykle používá prokleté pečetě na své nejmocnější stoupence. Aby mohl Orochimaru aplikovat prokletou pečeť, musí toho, kterému ji hodlé dát, kousnout. Protože má Orochimaru ostré tesáky a natahovací krk, tak je to pro něj relativně jednoduchý úkol. Pečeť se pak objeví někde na těle nositele a ten po té ztratí vědomí. Pokud nositel toto bezvědomí přežije, tak se po té probudí s aktivovanou pečetí do první úrovně a jedná poněkud vztekle. Pečeť funguje tak, že pokud je aktivovaná, násilně čerpá chakru z nositelova těla, tím zvyšuje jeho chakrovou kapacitu vysoce nad úroveň původní hladiny, a tím i zvyšuje jeho fyzickou sílu.


Kategorie:

Tvar prokleté pečetě klanu Hyuuga Tato pečeť je dána každému členu vedlejší rodiny klanu Hyuuga hlavní rodinou. Jejím hlavním účelem je zapečetit jejich byakugan v případě, že by zemřeli, a tím předejít možnosti, že by nepřítel zjistil jeho tajemství. Její sekundární účel je ovládat členy vedlejší rodiny, protože může být aktivována vůlí člena hlavní rodiny a ručními pečetěmi, které zná jen hlavní rodina. Po aktivaci ničí pečeť mozkové buňky. Pečeť se umísťuje na nositelovo čelo v ranném věku a dá se odstranit pouze v případě, že člověk zemře.


Kategorie:

ShinigamiNinjutsu (忍術 – Ninja techniky, čteme "nyndžucu" nebo nindžucu") je nejasný termín, který odkazuje na téměř jakoukoli techniku, při které se používá chakra a která umožňuje uživateli dělat něco, co by za jiných okolností dělat nemohl. Avšak ne jako genjutsu, které pomáhá vytvářet iluze, účinky ninjutsu jsou reálné. Při ninjutsu technikách se musí používat chakra a většinou i ruční pečetě, aby byly účinné. Rukama se tvoří jednotlivé pečetě daného ninjutsu a během toho se shromažďuje potřebná chakra. I když jak se zdá, tak zkušený ninja nemusí u jednodušších ninjutsu používat pečetě a zvládá je jen pomocí své vůle. Některá ninjutsu jsou označována jako živelná ninjutsu a jsou rozdělena podle živlu (země, oheň, blesk, voda, vítr), který využívají.


Kategorie:
Český název: 
Kouzlo poutajících hadů

Kategorie:
Český název: 
Mnoho skrytých hadích rukou

Kategorie:
Český název: 
Technika inkoustové mlhy

Kategorie:
Český název: 
Kamui

Český název: 
Tajná červená technika: Představení sta loutek

Kategorie:
Český název: 
Drtič tří drahokamů
Český název: 
Shromáždění útoku železného písku

Český název: 
Síla tisíce paží

Kategorie:
Český název: 
Útočná zrcadlová technika

Kategorie:
Český název: 
Technika vraních klonů

Kategorie:
Český název: 
Písečná technika manipulace s pamětí

Kategorie:
Český název: 
Ochranná vzdušná písečná stěna

Kategorie:
Český název: 
Živel led: Deset tisíc ledových okvětních lístků

Český název: 
Živel vítr: Bariéra běsnící vichřice

Kategorie:
Český název: 
C3

Český název: 
C1

Český název: 
Léčivá resuscitační regenerační technika

Kategorie: